Sunday, May 15, 2011

:)


(Please, please) get well soon, Jiyong. Or let others take care of you, Jiyong-ah.

Just... please. I know you will be good, 'coz you always are, but, just, soon, I mean it.


-

Tự nhiên em thấy mình điên quá. Anh đang cố gắng nén đau để cười, để fan yên lòng, còn em thì lại ngồi đây muốn rơi nước mắt.

Em phải mạnh mẽ như Jiyong,

Cho nên Jiyong sẽ hết đau sớm mà, sớm mà.

:)

No comments:

Post a Comment