Friday, February 25, 2011

mùa thu ở lại
Tháng mười năm đó đã mãi mãi nằm lại sau lưng, trên đường đi này làm sao có thể quay đầu lại được?

Cậu à, mình nhớ vị kem Buds ngọt lè quá đi. Nhớ cả không mũ bảo hiểm ngồi sau lưng nữa. Nhớ cả mấy con muỗi đốt ngứa bỏ xừ đi.


mùa thu kia đã chết rồi, nhưng mình còn sống.


mỗi năm lại đến dự ngày giỗ mùa thu. Nhìn mộ phần cạnh bên và thấy người ta đang chôn mùa hạ.


Nhìn mộ phần cạnh bên và thấy người ta đang chôn mùa hạ...

:)

No comments:

Post a Comment