Monday, January 3, 2011

031111 11.33PM ~ Keep your head down!MV Keep your head down

TVXQ/DBSK
Yunho and Changmin

Credit: @iAznSamManMV (from youTube)


damnit. i wish if i could shout it out loud. it has been a year.

THEY'RE BACK.


YEAH. THEY'RE BACK..

TRỜI ƠI TRỜI CÓ HIỂU NỖI LÒNG CON MỤ MÊ TRAI ĐẸP NÀY KHÔNG HẢ?

CÓ HIỂU KHÔNG?


Congratulations, Yunho, Changmin :") even though i'm not a cass. sincerely, with the deepest love i could ever give to stranger, congratulations and,

Welcome back :).


ĐẸP QUÁ. ĐẸP QUÁ. ĐẸP QUÁ TRỜI ƠI ĐẸP QUÁ. TRỜI Ạ ĐẸP QUÁ.

ngày mai sẽ edit sau. á á á á á á á

thiên đường mở cửa muộn quá, nhưng có còn hơn không :">*run rẩy*

đi ngủ cái đã. A A A A A A A A A


No comments:

Post a Comment