Saturday, November 27, 2010

27.Entry up ảnh thôi :P

Dù thế nào đi nữa, cuối cùng mình vẫn không thể không có niềm vui thật thiếu nữ hay đàn bà đấy.

trót sa ngã với phấn son.

(nhưng mà vẫn chưa biết ai sẽ ngắm)

No comments:

Post a Comment